Bó hoa sáp đỏ đô cánh tim giấy đen

220,000

Bó 20 bông đỏ đô cánh tim

✅Mẫu Hoa ship toàn quốc (inbox để biết thêm thông tin)

Video Bó Hoa (ấn vào đây)

Video Tiktok cửa hàng (ấn vào đây)