Bó hoa sáp hình tim 3D màu rịu vang

800,000

Hoa Sáp vũ nữ màu rượu vang galaxy ~50 bông

Video Bó Hoa (ấn vào đây)

Video Tiktok cửa hàng (ấn vào đây)