Bó hoa sáp hình tim đỏ tươi 99b

830,000

Loại hoa sáp cánh tim đỏ tươi

Bó ~ 50 bông ko có chữ 520k

Cắm chữ +50k/chữ cái