Bó hoa sáp trái tim nhỏ cắm chữ

580,000

Bó ~ 50 bông ko có chữ 520k

Cắm chữ +50k

Đèn led nháy + 30k (như hình)